Privacyverklaring

Mondzorg Slagharen gevestigd aan de Anton Geerdesplein 8, 7776BD Slagharen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze PRIVACYVERKLARING.

 

Contactgegevens:
Mondzorg Slagharen
Anton Geerdesplein 8
7776BD Slagharen

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Mondzorg Slagharen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Medisch dossier

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Mondzorg Slagharen verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Gezondheidgegevens
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Zorgverzekeringsnummer

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Mondzorg Slagharen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Realiseren van het medisch dossier ten behoeve van een tandheelkundige behandeling.
 • Verzenden van informatie en afspraken.
 • U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten.
 • Mondzorg Slagharen verwerkt ook persoonsgegevens omdat wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor het medische dossier.

 

Geautomatiseerde besluitvorming
Mondzorg Slagharen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Mondzorg Slagharen) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Mondzorg Slagharen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen voor het gehele medische dossier.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Mondzorg Slagharen deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Mondzorg Slagharen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Mondzorg Slagharen uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming Onder derden vallen o.a. de volgende partijen, kaakchirurgie, parodontologie, logopedie, orthodontie.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Mondzorg Slagharen maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies eventueel uitzetten via uw browser.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. U heeft recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt ons bellen om inzage, correctie of verwijdering in uw gegevens aan te vragen. Gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming kunt u wederom schriftelijk aanvragen.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Mondzorg Slagharen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Mondzorg Slagharen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze receptie of via tel. 0523 682 996.

 

Klachtenregeling
We zijn aangesloten bij de klachtenregeling van de KNMT.

Contact opnemen

Anton Geerdesplein 8
7776 BD Slagharen
 0523-682996
 info@mondzorgslagharen.nl

Inschrijven nieuwe patiënt

Mondzorg Slagharen staat open voor nieuwe patiënten. In onze moderne praktijk bent u met alle voorkomende tandheelkundige problemen en vragen van harte welkom.